LATEST ARTICLES

Теме 5: Креирање програми

Теме 5: Креирање програми Програмирање и програмски јазици Концепт за интегрирана околина за програмирање Запознавање со основните елементи на конкретна интегрирана околина за програмирање Програмски јазик Скреч - регистрација 4. Изработка на програми со редоследна структура ...
ИНДИВИДУАЛИЗИРАН  НАЧИН НА РАБОТА

ПЛАНИРАЊЕ  МЕРКИ  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРЕПРЕКИ

ПЛАНИРАЊЕ  МЕРКИ  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРЕПРЕКИ   (ИНДИВИДУАЛИЗИРАН  НАЧИН НА РАБОТА) ВО УЧИЛИШТЕ Преземи од тука: obrazac 1-individualizacija

ИНОВАЦИИ КНИГА

Преземете од тука: http://www.oouklimentohridski.edu.mk/Content/files/Inovacii_Kniga.pdf  
C++

Книга ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Преземете од тука: ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++
C++

ОСНОВНИ НАРЕДБИ C++

Преземете од тука: ОСНОВНИ НАРЕДБИ C++
C++

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Документот преземете ги од тука: ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++ Клучни зборови • Интерпретер • Изворна програма • Извршна програма • Дебагирање • Тестирање • Индентација • Исказ • Променлива • Тип на променлива • Идентификатор • Декларирање • Иницијализација • Алгоритам • Блок дијаграм • Псевдо код • Кодирање • Разгранување •...