LATEST ARTICLES

izvorce-logo

Кирилични букви

Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Краснопис (калиграфија) Ракописна А Ракописна Б Ракописна В Ракописна Г Ракописна Д Ракописна Ѓ Ракописна Е Ракописна Ж Ракописна З Ракописна Ѕ Ракописна И Ракописна Ј Ракописна К Ракописна Л Ракописна Љ Ракописна М Ракописна...

Интерактивни триаголници

Сума на внатрешни агли на триаголник - интерактивно Површина на триаголник - интерактивно Опишана кружница на триаголник - интерактивно Впишана кружница во триаголник - интерактивно * Со десеното копче од глувчето означи било...
izvorce-logo

Броеви

Пишување броеви Пишување броеви разни Бројот 0 Бројот 1 Бројот 2 Бројот 3 Бројот 4 Бројот 5 Бројот 6 Бројот 7 Бројот 8 Бројот 9
izvorce-logo

Работни листови графомоторика

Шара, Цик-цак, Ридови, Прави линии, Полжавче, Планини, Кругови, Квадрати, Инсекти, Виулуца, Виулица ,2 Бранови, Летот на ,авионот Чешел, Тикви, Сирена, Риби, Риби, Пчеличка, Полжави, Ќерамиди, Бисери, Фати ја рипката, Мравка, Молив, Листови, Листови, Килимче, Есен, Горе, долу, лево, десно Триаголници, Панделки, Јадички, Коси линии, Жабји скокови, Чадори, Цик цак, Трка, Трка, Полукругови, Полжавот Марко, Печурки, Овчичката Дона, Надолу, надесно, нагоре Месечинки, Мачорот Сале, Лижавчиња, Летот на пчелката, Лалиња, Кругчиња, Коси линии, Коси линии, Кенгурот Бошко, Замок, Дожд, Глувчето Мице, Бранови, Коси прави и заоблени линии, Графомоторика бранови...

Работни листови за петто одделение

Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар) Различни триаголници Различни триаголници Различни триаголници Собирање на децимални броеви – со подредување во колони  Собирање на децимални броеви-  метод на месни...

Работни листови за четврто одделение

Евидентни листови од IV до VI одделение (editable pdf, облик на формулар) Проценување на должина, Мерење на должина, Единици мерки, Читање на зафатнина на течност, Читање на вредности од вага, Решавање проблеми, Споредување на броеви, Содржатели на...