LATEST ARTICLES

ИНФОРМАТИКА VI одд. – 5 тема КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ

ИНФОРМАТИКА VI одд. - 5 тема КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ Преземи од тука: 11, 12 час - Изработка на програми со структура на повторување 8 час - Изработка на програми со редоследна структура 7 час -...
izvorce-logo

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО ЗА V одд

Преземи од тука: Програма-за-деца-со-потешкотии-во-уч.-за-5-одд
izvorce-logo

Програма за работа на талентирани ученици за Vодд

Преземи од тука: програма за работа со талентирани ученици - 5 одд

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ на дополнителна и додатна настава V одд

Преземи од тука: ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ на дополнителна и додатна настава V одд

Периоден систем

Преземи од тука
azbuka

Азбука од А до Ш

Преземи ги од тука сите букви од азбуката: AZBUKA MK