LATEST ARTICLES

Теме 5: Креирање програми

Теме 5: Креирање програми Програмирање и програмски јазици Концепт за интегрирана околина за програмирање Запознавање со основните елементи на конкретна интегрирана околина за програмирање Програмски јазик Скреч - регистрација 4. Изработка на програми со редоследна структура ...
ИНДИВИДУАЛИЗИРАН  НАЧИН НА РАБОТА

ПЛАНИРАЊЕ  МЕРКИ  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРЕПРЕКИ

ПЛАНИРАЊЕ  МЕРКИ  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРЕПРЕКИ   (ИНДИВИДУАЛИЗИРАН  НАЧИН НА РАБОТА) ВО УЧИЛИШТЕ Преземи од тука: obrazac 1-individualizacija

ИНОВАЦИИ КНИГА

Преземете од тука: http://www.oouklimentohridski.edu.mk/Content/files/Inovacii_Kniga.pdf  
C++

Книга ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Преземете од тука: ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++
C++

ОСНОВНИ НАРЕДБИ C++

Преземете од тука: ОСНОВНИ НАРЕДБИ C++
C++

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Документот преземете ги од тука: ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++ Клучни зборови • Интерпретер • Изворна програма • Извршна програма • Дебагирање • Тестирање • Индентација • Исказ • Променлива • Тип на променлива • Идентификатор • Декларирање • Иницијализација • Алгоритам • Блок дијаграм • Псевдо код • Кодирање • Разгранување •...

Програмирање и програмски јазици

Документите преземете ги од тука: Programiranje i programski jazici - 1 Programiranje i programski jazici - 2

Запознавање со основните елементи на интегрирана околина за програмирање

Преземете го документот од тука Запознавање со основните елементи на интегрирана околина за програмирање

Влијание на Дислексија во постигањата по Математика

Преземете го ПДФ документот од ТУКА !