Примери за годишни и тематски планирања по хемија за 8 одделение. Преземете ги од линковите подолу.

Хемија за 8 одделение

ХЕМ 8 – Годишно глобално планирање по хемија за 8 одделение

ХЕМ 8.1.1. Тематско планирање – Агрегатни состојби на материјата

ХЕМ 8.1.2. Тематско планирање – Метали и неметали

ХЕМ 8.1.3. Тематско планирање – Прости супстанци, соединенија и смеси

ХЕМ 8.2.4. Тематско планирање – Хемиски реакции

ХЕМ 8.2.5. Тематско планирање – Вовед во хемијата на јаглеродни соединенија

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here