Активност за 3 одделение со препознавање правилни дропки преку запис и преку слика и одредување еквивалентни дропки.

Мешаница во слаткарницата

Активност за 3 одделение со запишување правилни дропки како дел од целото.

Дропка како дел од цело

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here