Преку линковите подолу можете да ги преземете годишните и тематските планирања, како и дневните оперативни планови, за предметот Германски јазик – втор странски јазик (продолжителен) за III година средно образование.

Плановите се поддршка за наставата според учебникот BESTE FREUNDE B1.1.

На располагање се планови на македонски и на албански јазик.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here