C++

Документот преземете ги од тука:

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Клучни зборови
• Интерпретер
• Изворна програма
• Извршна програма
• Дебагирање
• Тестирање
• Индентација
• Исказ
• Променлива
• Тип на променлива
• Идентификатор
• Декларирање
• Иницијализација
• Алгоритам
• Блок дијаграм
• Псевдо код
• Кодирање
• Разгранување
• Циклус
• Програма
• Програмирање
• Програмски јазик
• Интегрирана околина
за програмирање
• Преведувач (компајлер)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here