izvorce-logo

Шара,

Цик-цак,

Ридови,

Прави линии,

Полжавче,

Планини,

Кругови,

Квадрати,

Инсекти,

Виулуца,

Виулица ,2

Бранови,

Летот на ,авионот

Чешел,

Тикви,

Сирена,

Риби,

Риби,

Пчеличка,

Полжави,

Ќерамиди,

Бисери,

Фати ја рипката,

Мравка,

Молив,

Листови,

Листови,

Килимче,

Есен,

Горе, долу, лево, десно

Триаголници,

Панделки,

Јадички,

Коси линии,

Жабји скокови,

Чадори,

Цик цак,

Трка,

Трка,

Полукругови,

Полжавот Марко,

Печурки,

Овчичката Дона,

Надолу, надесно, нагоре

Месечинки,

Мачорот Сале,

Лижавчиња,

Летот на пчелката,

Лалиња,

Кругчиња,

Коси линии,

Коси линии,

Кенгурот Бошко,

Замок,

Дожд,

Глувчето Мице,

Бранови,

Коси прави и заоблени линии,

Графомоторика бранови големи,

Графомоторика мали и големи,

Графомоторика бранови мали,

Графомоторика полукругови големи,

Графомоторика полукругови мали и големи,

Графомоторика мали полукругови ,

Одземање до 10,

Броиме до 10,

Графомоторика коси и заоблени линии,

Графомоторика бранови големи,

Графомоторика бранови мали и големи,

Графомоторика бранови мали,

Графомоторика полукругови мали,

Графомоторика полукругови мали и големи,

Графомоторика големи полукругови,

Графомоторика 10,

Графомоторика 9,

Графомоторика 8,

Графомоторика 7,

Графомоторика 6,

Графомоторика 5,

Графомоторика 4,

Графомоторика 3,

Графомоторика 2,

Графомоторика 1,

Работен лист мерење со линијар

Опашката на крокодилот

Прави линии од долу нагоре,

Прави линии одгоре надолу,

Цртање коси линии од долу кон горе второ ниво,

Цртање коси линии од долу кон горе почетно ниво,

Цртање коси линии од долу кон горе прво ниво

Цртање коси линии од горе кон долу второ ниво

Цтрање коси линии од горе кон долу почетно ниво

Цртање коси линии од горе кон долу прво ниво

Цртање прави линии од десно кон лево почетно ниво

Цртање прави линии од десно кон лево ниво 1

Цртање на прави линии од десно кон лево ниво 2

Цртање на прави линии од десно кон лево ниво 3

Цртање прави линии од лево на десно почетно ниво

Цртање прави линии од лево на десно ниво 1

Цртање прави линии од лево на десно ниво 2

Цртање прави линии од лево на десно ниво 3

Графомоторика- Коси линии,

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here