Теме 5: Креирање програми

  1. Програмирање и програмски јазици
  2. Концепт за интегрирана околина за програмирање
  3. Запознавање со основните елементи на конкретна интегрирана околина за програмирање

Програмски јазик Скреч – регистрација

4. Изработка на програми со редоследна структура

  1. Изработка на програми кои вклучуваат променливи

    6. Изработкана програми со структура за избор

  1. Изработкана програми со структура за повторување
  2. Изработкана програми кои содржат комбинации од структури и вклучуваат настани
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here