LATEST ARTICLES

ИНДИВИДУАЛИЗИРАН  НАЧИН НА РАБОТА

ПЛАНИРАЊЕ  МЕРКИ  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРЕПРЕКИ

ПЛАНИРАЊЕ  МЕРКИ  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРЕПРЕКИ   (ИНДИВИДУАЛИЗИРАН  НАЧИН НА РАБОТА) ВО УЧИЛИШТЕ Преземи од тука: obrazac 1-individualizacija

ИНОВАЦИИ КНИГА

Преземете од тука: http://www.oouklimentohridski.edu.mk/Content/files/Inovacii_Kniga.pdf  
C++

Книга ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Преземете од тука: ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++
C++

ОСНОВНИ НАРЕДБИ C++

Преземете од тука: ОСНОВНИ НАРЕДБИ C++
C++

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Документот преземете ги од тука: ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++ Клучни зборови • Интерпретер • Изворна програма • Извршна програма • Дебагирање • Тестирање • Индентација • Исказ • Променлива • Тип на променлива • Идентификатор • Декларирање • Иницијализација • Алгоритам • Блок дијаграм • Псевдо код • Кодирање • Разгранување •...

Програмирање и програмски јазици

Документите преземете ги од тука: Programiranje i programski jazici - 1 Programiranje i programski jazici - 2

Запознавање со основните елементи на интегрирана околина за програмирање

Преземете го документот од тука Запознавање со основните елементи на интегрирана околина за програмирање

Влијание на Дислексија во постигањата по Математика

Преземете го ПДФ документот од ТУКА !
izvorce-logo

Матура – Математика задачи и решенија од 2018 год.

Август 2018 прва и втора задача Август 2018 трета задача Август 2018 четврта задача Август 2018 петта задача Август 2018 шестта задача Август 2018 седма задача Август 2018 осма задача Август 2018 деветта задача Август 2018 десетта задача Август 2018...