LATEST ARTICLES

Теме 5: Креирање програми

Теме 5: Креирање програми Програмирање и програмски јазици Концепт за интегрирана околина за програмирање Запознавање со основните елементи на конкретна интегрирана околина за програмирање Програмски јазик Скреч - регистрација 4. Изработка на програми со редоследна структура ...
ИНДИВИДУАЛИЗИРАН  НАЧИН НА РАБОТА

ПЛАНИРАЊЕ  МЕРКИ  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРЕПРЕКИ

ПЛАНИРАЊЕ  МЕРКИ  ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ПРЕПРЕКИ   (ИНДИВИДУАЛИЗИРАН  НАЧИН НА РАБОТА) ВО УЧИЛИШТЕ Преземи од тука: obrazac 1-individualizacija