Home ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Апликации

ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++

Документот преземете ги од тука: ПРОГРАМИРАЊЕ ВО C++ Клучни зборови • Интерпретер • Изворна програма • Извршна програма • Дебагирање • Тестирање • Индентација • Исказ • Променлива • Тип на променлива • Идентификатор • Декларирање • Иницијализација •...
izvorce-logo

Кирилични букви

Новости