Wednesday, November 21, 2018
Home План и програми VI - IX

План и програми VI - IX

План и програми VI - IX

Преземи од тука: ПЛАН ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА - 6 одд. ИНФОРМАТИКА
Преземи од тука: Тема 1: Претстава за себе како граѓанин Тема 2: Соработка и поврзаност во граѓанско општество  
Преземи од тука: ПЛАН ЗА ДОМАШНО - 6 одд. ИНФОРМАТИКА
Преземи од тука: Informatika 6 odd. novo
Преземи од тука: ИНФОРМАТИКА 6то - ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ - 1 тема - 2018-19