Home СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Апликации

ИГРИ СО ДРОПКИ

Целта на игрите со дропки изложени тука е вежбање на споредување на дропки, сведување на дропки на исти именители и сметање со дропки (собирање...

Новости