ИНФОРМАТИКА 6то – ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ – 1 тема – 2018-19

Преземи од тука: ИНФОРМАТИКА 6то - ТЕМАТСКО ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ - 1 тема - 2018-19  
Презентација за екологија

Презентација за екологија

Преземи од тука: Презентација за екологија

Скреч – книга

Преземи од тука: Скреч - книга
Задача за Уредување на Текст

Задача за Уредување на Текст

Преземи од тука: Од камен на камен Задача за Уредување на Текст

Еквивалентност на дропки, децимални броеви и проценти

Еквивалентност на дропки, децимални броеви и проценти

Игра со проценти

КЛИКНИ тука: Игра со проценти