inkluzija

КРЕИРАЊЕ НА ИНКЛУЗИВНА КУЛТУРА

Преземи од тука: КРЕИРАЊЕ НА ИНКЛУЗИВНА КУЛТУРА

Иновации

Преземи од тука: Иновативни процеси и технологии Претприемништво

Информатика

Преземи од тука: Кратка историја на компјутерите  

Алгоритам, Едноставни програми, Совладување и размислување преку игра 

Преземи од тука: Тема 6 - Алгоритам и Програма Тема 7 - Совладување на Алгоритамско размислување преку игра Тема 8 -КРЕИРАЊЕ ЕДНОСТАВНИ ПРОГРАМИ  

Природни науки – Листа за следење на учениците

Преземи од тука: Природни науки - Листа за следење на учениците

Информатика – Тематско – процесно за 6 одд.

Преземи од тука: Informatika 6 odd. novo

Краток извештај за следење на напредокот на учениците

Преземи од тука: Краток извештај за следење на напредокот на учениците Прилог 6_Извештај за наставници

ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ – Задачи – III одд.

Преземи од тука: Прилог 5_ЕГМА задачи_трето одделение

ЗАДАЧИ ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

ЗАДАЧИ ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ Преземи од тука: Прилог 4_ЕГМА задачи_второ одделение