Презентација за екологија

Презентација за екологија

Преземи од тука: Презентација за екологија

Скреч – книга

Преземи од тука: Скреч - книга
Задача за Уредување на Текст

Задача за Уредување на Текст

Преземи од тука: Од камен на камен Задача за Уредување на Текст

Еквивалентност на дропки, децимални броеви и проценти

Еквивалентност на дропки, децимални броеви и проценти

Игра со проценти

КЛИКНИ тука: Игра со проценти
игра со календар

Игра со читање на календар

ИГРАЈ тука: Игра со читање на календар

Сортирање на 3D форми – Игра со Венов Дијаграм

ИГРАЈ тука: Сортирање на 3D форми - Игра со Венов Дијаграм    

Презентација за креативни наставници – Power Point

Преземи од тука: Презентација за креативни наставници  
sertifikat za ucenici

Сертификат за ученици – Word темплејт

Сертификатот можете да го преземете од тука: Сертификат

Благодарница за ученици – Word темплејт

Благодарницата преземете ја од тука: Благодарница