Home Tags Блок дијаграм

Tag: Блок дијаграм

Апликации

ИНФОРМАТИКА VI одд. – 5 тема КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ

ИНФОРМАТИКА VI одд. - 5 тема КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМИ Преземи од тука: 11, 12 час - Изработка на програми со структура на повторување 8 час - Изработка...

Новости