Home Tags инновации книга за 9 одд

Tag: инновации книга за 9 одд

Апликации

Алгоритам, Едноставни програми, Совладување и размислување преку игра 

Преземи од тука: Тема 6 - Алгоритам и Програма Тема 7 - Совладување на Алгоритамско размислување преку игра Тема 8 -КРЕИРАЊЕ ЕДНОСТАВНИ ПРОГРАМИ  

Новости