Home Tags C++ tutorial

Tag: c++ tutorial

Апликации

ИГРИ СО ДРОПКИ

Целта на игрите со дропки изложени тука е вежбање на споредување на дропки, сведување на дропки на исти именители и сметање со дропки (собирање...

Информатика

Новости