Home Tags Individualizacija nastave

Tag: individualizacija nastave

Апликации

Работни листови графомоторика

Шара, Цик-цак, Ридови, Прави линии, Полжавче, Планини, Кругови, Квадрати, Инсекти, Виулуца, Виулица ,2 Бранови, Летот на ,авионот Чешел, Тикви, Сирена, Риби, Риби, Пчеличка, Полжави, Ќерамиди, Бисери, Фати ја рипката, Мравка, Молив, Листови, Листови, Килимче, Есен, Горе, долу, лево, десно Триаголници, Панделки, Јадички, Коси линии, Жабји скокови, Чадори, Цик цак, Трка, Трка, Полукругови, Полжавот Марко, Печурки, Овчичката Дона, Надолу, надесно, нагоре Месечинки, Мачорот Сале, Лижавчиња, Летот на пчелката, Лалиња, Кругчиња, Коси линии, Коси линии, Кенгурот Бошко, Замок, Дожд, Глувчето Мице, Бранови, Коси...

Новости