Home Tags Informatika

Tag: informatika

Апликации

Работни листови за трето одделение

Евидентни листи од I до III (editable pdf, облик на формулар), Симетрија, Препознавање геометриски тела, Препознавање геометриски тела, Ѕидови, рабови и темиња, Мрежа на коцка, Мрежа на коцка, Делови на геометриски...

Новости